0    0,00
Menu

Leveringsvoorwaarden / Delivery terms

Nederlands: Leveringsvoorwaarden / Delivery Terms – Sidi.store

Laatst bijgewerkt op 19 september 2023

 

Inleiding
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden bij Sidi.store voor de levering van biologische olijfolie. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

1. Bestellingen en Levering
1.1 Bestellingen: Bestellingen worden geplaatst via de website van Sidi.store. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de bestelgegevens.

1.2 Levering: Sidi.store streeft ernaar om bestellingen binnen [aantal dagen] na ontvangst van de betaling te leveren op het opgegeven adres.

1.3 Verzendkosten: De verzendkosten zijn afhankelijk van het afleveradres en worden duidelijk gecommuniceerd tijdens het bestelproces.

 

2. Prijzen en Betaling
2.1 Prijzen: Alle prijzen zijn vermeld in euro’s (€) en zijn inclusief BTW.

2.2 Betaling: Betaling kan worden voldaan via de betaalmethoden aangeboden op de website.

 

3. Retourneren en Garantie
3.1 Retourneren: Indien de klant niet tevreden is met de ontvangen producten, kan er binnen 14 dagen na ontvangst contact worden opgenomen met Sidi.store voor retourinstructies.

3.2 Garantie: Sidi.store staat garant voor de kwaliteit van de geleverde producten. Mocht er sprake zijn van een gebrek, neem dan direct contact op.

 

4. Aansprakelijkheid
4.1 Aansprakelijkheid: Sidi.store is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuist gebruik van de geleverde producten.

4.2 Overmacht: In geval van overmacht is Sidi.store niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst.

 

5. Toepasselijk Recht
5.1 Toepasselijk Recht: Op deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

English: Delivery Terms – Sidi.store

Last updated on 19th of September 2023

 

Introduction
These delivery terms apply to all orders placed with Sidi.store for the delivery of organic olive oil. By placing an order, you agree to these terms.

 

1. Orders and Delivery
1.1 Orders: Orders are placed through the Sidi.store website. The customer is responsible for the accuracy of the order details.

1.2 Delivery: Sidi.store aims to deliver orders within [number of days] after receiving payment to the specified address.

1.3 Shipping Costs: Shipping costs depend on the delivery address and will be clearly communicated during the ordering process.

 

2. Prices and Payment
2.1 Prices: All prices are listed in euros (€) and include VAT.

2.2 Payment: Payment can be made using the payment methods offered on the website.

 

3. Returns and Warranty
3.1 Returns: If the customer is not satisfied with the received products, they may contact Sidi.store for return instructions within 14 days of receipt.

3.2 Warranty: Sidi.store guarantees the quality of the delivered products. If there is a defect, please contact us immediately.

 

4. Liability
4.1 Liability: Sidi.store is not liable for any damage caused by incorrect use of the delivered products.

4.2 Force Majeure: In case of force majeure, Sidi.store is not obligated to fulfill the agreement.

 

5. Applicable Law
5.1 Applicable Law: Dutch law applies to these delivery terms.